Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

w Tarnowie

Uncategorised

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

W związku z nowym Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 - 25 marca rozpoczynamy zdalne nauczanie. Każdy nauczyciel od dnia 25 marca przeprowadza lekcje zgodnie z harmonogramem zajęć czyli planem lekcji. Uczniowie będą obowiązkowo kontynuować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele na e-dzienniku lub innych platformach oraz komunikatorach będą przekazywać uczniom tematy lekcji, udostępniać materiały, linki do stron itd. związane z tematem lekcji.

Nauczyciele przekazują uczniom, a wychowawcy klas rodzicom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań.

Uczniowie powinni pozostawać w domu, zadbać o swoje bezpieczeństwo, unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

Zwracam się z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji dotyczących organizacji pracy szkoły oraz komunikatów GIS, MZ i MEN.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODWOŁANIA PLANOWANYCH IMPREZ SZKOLNYCH

W związku z podjętą decyzją Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu szkół Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie zawiadamia o:

  • Odwołaniu dni otwartych szkoły przypadających na 26 i 27 marca 2020r. O nowym terminie poinformujemy na stronie internetowej szkoły.
  • Odwołujemy I Tarnowski Przegląd Szkół Zawodowych. Przegląd szkół nie odbędzie się w terminie 26 i 27 marca 2020r. Informacja o nowym terminie pojawi się na szkolnej internetowej stronie.

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Uczniowie klasy 3t Technikum Nr 6 realizujący miesięczną praktykę zawodową w zakładach fryzjerskich odbywają zajęcia zgodnie z planem.

KOMUNIKAT!

Od 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa)  2020r. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Uczniowie wracają do szkoły 26 marca (czwartek) 2020r.

Proszę słuchać wszelkich informacji w mediach.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Czytaj więcej: KOMUNIKAT!