Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

w Tarnowie

Uncategorised

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Dzień 2 kwietnia 2021roku wg Zarządzenia  nr 7-2021 Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych jest dniem wolnym od pracy za dzień 1 maja 2021 roku.

W związku z tym w dniu 2.04.2021r.  szkoła jest zamknięta.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Ogłoszono terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Czytaj więcej: REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

MIESIĘCZNE PRAKTYKI UCZNIÓW TECHNIKUM – FRYZJERKI

W dniu 1 marca uczennice technikum o specjalności fryzjer rozpoczęły miesięczną praktykę zawodową. Zajęcia praktyczne odbywają się w prywatnych zakładach fryzjerskich, gdzie pod okiem mistrzów uczennice nabywają umiejętności strzyżenia, czesania i farbowania włosów.

Czytaj więcej: MIESIĘCZNE PRAKTYKI UCZNIÓW TECHNIKUM – FRYZJERKI