Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

w Tarnowie

Aktualności

PROCEDURA DLA UCZNIÓW BEZPOSREDNICH KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM

Konsultacje odbywać się będą od 1.06 (poniedziałek) 2020r. z wyłączeniem godzin trwania matur (sale lekcyjne będą do dyspozycji po zakończeniu egzaminów maturalnych w danym dniu).

UCZEŃ:

  • w wyznaczonym przez nauczyciela danego przedmiotu dniu spotkania - ze wskazaniem dokładnej godziny i sali przyjeżdża do szkoły prywatnym samochodem (samodzielnie lub z rodzicem), jeżeli jest to możliwe korzysta ze środków transportu publicznego przy zachowaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa,
  • maksymalnie 2 minuty przed podaną przez nauczyciela godziną wchodzi do budynku szkoły głównym wejściem,
  • po wejściu do budynku szkolnego bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa (zachowuje odległość, posiada maseczkę, rękawiczki, dokonuje dezynfekcji),
  • kieruje się bezpośrednio do sali podanej przez nauczyciela i zajmuje miejsce
    w pierwszej ławce (nauczyciel będzie już obecny w sali w wyznaczonym dla niego miejscu),

 korzysta z przyborów szkolnych własnych (linijka, długopis, ołówek, etc.) kartki do pisania otrzyma w szkole,

  • po zakończeniu spotkania niezwłocznie opuszcza budynek szkoły.
  • Nie kontaktuje się osobiście z innymi uczniami, którzy w tym dniu będą umówieni
    z nauczycielem, nie spaceruje po podwórzu szkolnym, w budynku szkoły, przed budynkiem szkoły, ogranicza kontakt z przypadkowo spotkanymi osobami zachowując odległość co najmniej 1,5 m.