Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

w Tarnowie

Aktualności

WYCIECZKA DO KRAKOWA

W czwartek 23 września 2021 klasa 3sg pod opieką Pani Barbary Siemek i pani Moniki Rutowicz uczestniczyła w wycieczce do Krakowa. W programie znalazły się Kościół św. Piotra i Pawła z pokazem wahadła Foucaulta, Wawel z Katedrą i Muzeum Diecezjalnym oraz Muzeum Narodowe z wystawą Rzemiosło. Uczennice mogły poznać zasady działania Foucaulta oraz uzupełnić swoją wiedzę  na temat Mikołaja Kopernika i jego dokonań. Miały możliwość powtórzyć wiadomości na temat architektury i sztuki barokowej, której przykładem jest kościół  św. Piotra i Pawła na ulicy Grodzkiej. Następnie zwiedziły  Muzeum Diecezjalne, w którym zgromadzone  są między innymi pamiątki po św. Janie Pawle II. Zwiedziły też katedrę Wawelską wraz z Dzwonem Zygmunta i wawelską nekropolią. Powtórzyły sobie wiadomości o architekturze i sztuce renesansu. Po pobycie na Wawelski Wzgórzu udały się do Muzeum Narodowego, gdzie mogły podziwiać  dokonania dawnych  mistrzów (od średniowiecza do początku XX wieku) na wystawie  stałej „Rzemiosło”.

Wycieczka była okazją do przypomnienia i utrwalenia wiadomości z języka polskiego, historii i religii.