Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

w Tarnowie

Aktualności

KOMUNIKAT!

W Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych nauczyciele przystąpili do strajku zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Dyrektor jest odpowiedzialny za pracę szkoły i zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży.

INFORMUJĘ:

  1. zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć
  2. w przypadku braku możliwości ze strony dyrekcji szkoły zapewnienia realizacji zajęć edukacyjnych – uczniowie mogą liczyć na opiekę w trakcie lekcji wynikających w danym dniu zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć
  3. zwracam się do uczniów ZSTZ o odpowiedzialną postawę w dniach akcji strajkowej nauczycieli

Ponieważ sytuacja może być zmienna – proszę młodzież naszej szkoły oraz ich rodziców o zapoznawanie się z kolejnymi komunikatami, które będą ogłaszane na stronach szkoły.