Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

w Tarnowie

Aktualności

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

W związku z nowym Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 - 25 marca rozpoczynamy zdalne nauczanie. Każdy nauczyciel od dnia 25 marca przeprowadza lekcje zgodnie z harmonogramem zajęć czyli planem lekcji. Uczniowie będą obowiązkowo kontynuować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele na e-dzienniku lub innych platformach oraz komunikatorach będą przekazywać uczniom tematy lekcji, udostępniać materiały, linki do stron itd. związane z tematem lekcji.

Nauczyciele przekazują uczniom, a wychowawcy klas rodzicom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań.

Uczniowie powinni pozostawać w domu, zadbać o swoje bezpieczeństwo, unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

Zwracam się z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji dotyczących organizacji pracy szkoły oraz komunikatów GIS, MZ i MEN.