Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

ul. J. Piłsudskiego 19, 33-100 Tarnów

tel. 14 655 97 11,  14 655 97 12

E-mail: sekretariat@zstz.tarnow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-18

Aktualizacja strony internetowej: 2022-05-26

Strona podmiotowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wyłączenia wymienionych poniżej:

Ułatwienia na stronie

Strona  posiada podstawowe ułatwienia, które zapewniają przeglądarki internetowe:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • Zdjęcia są opisane

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada podjazdu, nie ma drzwi otwieranych automatycznie, wind i toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-27

Aktualizacja deklaracji: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!