Konkurs plastyczny ” Piękno Tarnowa”

,

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ZST-Z. Polega na przygotowaniu pracy plastycznej ukazującej ciekawe zabytki, zakątki, architekturę Tarnowa.
Pracę należy wykonać samodzielnie w technice dowolnej, płaskiej( kredki, ołówki, farby, flamastry itp. ) Praca nie może być grafiką komputerową.
Cele konkursu:
– rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej i pasji twórczych
– promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych
-motywowanie do samodzielnego działania
– zachęcenie do zainteresowania się historią i zabytkami Tarnowa
Termin złożenia prac : 17.03. 2023 roku u Pani Edyty Suchodolskiej lub Pani Izabeli Florek
Prace należy opisać z tyłu: Tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa.
Jury oceniać będzie: estetykę wykonanej pracy, zgodność z tematem, ogólny wyraz artystyczny.


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!