Śladami gotyku po Tarnowie

,

W maju klasy Ia i Is wraz z panią Edytą Suchodolską wzięły udział w wycieczce przedmiotowej „Śladami sztuki romańskiej i gotyckiej w Tarnowie”. Uczniowie zwiedzali tarnowską katedrę i najstarsze w Polsce Muzeum Diecezjalne założone w 1888 roku przez ówczesnego rektora Seminarium Duchownego ks. Józefa Bąbę. W zbiorach muzeum uczniowie podziwiali m. in. zabytki sztuki cechowej – gotyckiej rzeźby i malarstwa z terenu Małopolski, reprezentujące tzw. szkołę krakowsko- sądecką. Warto zaznaczyć, że eksponaty poddawane są tu wyłącznie konserwacji zachowawczej czyli takiej która ma jedynie zabezpieczać zabytek bez uzupełniania jego brakujących fragmentów.

Muzeum usytuowane jest w najstarszych kamieniczkach w Tarnowie, które tworzą kompleks 4 budynków takich jak Akademiola – tak nazywano pierwszą tarnowską szkołę, ponieważ była filią Uniwersytetu Krakowskiego; Dom Mikołajowski – który wybudował w 1524 roku mieszczanin tarnowski Jan Mikołajowski,Dom Mansjonariuszy oraz Scholasteria.

Wycieczce towarzyszyła dobra pogoda i dobry humor jej uczestników.


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!