Szkolny konkurs plastyczny


Chcesz budować pozytywne relacje z innymi?

Myśleć optymistycznie i odważnie patrzeć w przyszłość bez obaw i lęków?

Wspierać rówieśników i starszych w procesie zdrowienia?

Weź udział w szkolnym konkursie plastycznym na plakat promujący Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

 • Włącz wyobraźnię!
 • Stwórz obraz i połącz go z hasłem wyrażającym troskę o jakość życia psychicznego!
 • Stosuj prosty przekaz!  

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest zespół pedagogów w ZST-Z w Tarnowie.
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów ZST-Z.
 3. Uczestnik może wykonać jedną pracę dowolną techniką w formacie minimum A3.
 4. Prace należy składać w gabinecie pedagoga/psychologa szkolnego do dnia 09.10.2023.
 5. Prace konkursowe powinny być wykonane starannie, z uwzględnieniem cech gatunku grafiki użytkowej, pełniącego funkcje informacji i reklamy.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w tygodniu obchodów Światowego Dnia  Zdrowia Psychicznego.

Cele konkursu:

 1. Promowanie działań związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego wśród młodzieży.
 2. Uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych.
 3. Budowanie postaw akceptacji i zrozumienia dla chorób i zaburzeń psychicznych tworzących bariery społeczne.
 4. Uświadomienie czynników ryzyka sprzyjających zaburzeniom i chorobom psychicznym.

                       Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej                                    w ZST-Z w Tarnowie

 

 


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!