Organy Szkoły:


Dyrekcja Szkoły

Dyrektor: mgr Andrzej Bartnik

Wicedyrektor: mgr Władysław Ziaja

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Marta Czernecka

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Marek Nytko – przewodniczący

Krzysztof Jac – wiceprzewodniczący

Barbara Paluchowska – skarbnik

Maria Liszek – sekretarz

Rafał Zając – członek

Komisja Rewizyjna

Dariusz Porębski – przewodniczący

Urszula Kopacz – członek

Anna Cisowska – członek

Liderzy Samorządu Szkolnego w roku 2022/2023

Mateusz Oleksy  kl. 4ag – przewodniczący

Aleksandra Sumara kl. 4sg – zastępca

Jarosław Śliwka kl. 3ag – zastępca

Emilia Wojtanowska kl. 3s – skarbnik

Opiekunowie samorządu szkolnego

Elżbieta Mitka

Katarzyna Kociuba


PAGE TOP