Statut szkoły i inne dokumenty


Statut Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

Program dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły

Szkolny program wychowania

Plan nadzoru szkoły

Regulamin korzystania z E-Wywiadówki II

Procedury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Regulamin zdalnego nauczania

Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych – procedury reagowania

Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego, bądź niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły – procedury reagowania

Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią – procedury reagowania

Seksting – procedury reagowania

Zagrożenia dla zdrowia ucznia w związku z Problemowym Używaniem Internetu (PUI) – procedury reagowania


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!