Dyplomy dla wyróżnionych


W dniu 25.06.2023r.  odbyła się XLII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, której organizatorem była Izba Rzemieślnicza w Tarnowie. Podczas uroczystości uhonorowani dyplomami zostali Pani Katarzyna Szepielak i jej uczeń Kamil Szczęch – absolwent ZSTZ i wychowanek pani Ewy Pamuły. Dyplomy wręczał Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Klimka oraz Pan Andrzej Kuta – Prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie.

Mistrzowie Rzemiosła zostali wyróżnieni za kultywowanie tradycji rzemieślniczych, nauczanie zawodu oraz kształtowanie właściwych postaw u młodzieży. Ich uczniów nagrodzono za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową postawę społeczną i moralną.


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!