Rekrutacja 2023

,

Oferta edukacyjna

Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

na rok szkolny 2023/2024

Widok klasy

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie realizuje kształcenie w zawodach:

Technikum nr 6:

 • Technik pojazdów samochodowych;
 • Technik mechanik;
 • Technik transportu drogowego;
 • Technik usług fryzjerskich.

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4 :

 • Mechanik pojazdów samochodowych;
 • Fryzjer.

Jeżeli już wybrałeś kierunek dla siebie i chcesz złożyć podanie kliknij przycisk poniżej, aby zalogować się w systemie rekrutacyjnym.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, przeczytaj do końca ten artykuł.

Gdzie jest nasza szkoła?

Szkoła znajduje się w dobrej lokalizacji w centrum miasta, co zapewnia dogodny dostęp do połączeń komunikacyjnych. Szkoła posiada zaplecze do nauki zawodu, bibliotekę, stołówkę i salę gimnastyczną. Niewątpliwym atutem naszej szkoły jest przyjazna uczniowi atmosfera i możliwość rozwijania zainteresowań. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach i imprezach zdobywając dodatkowe doświadczenia.

Jak wygląda nauka w poszczególnych klasach i zawodach, oraz co zyskujesz kończąc naukę w ZST-Z w Tarnowie?

TECHNIKUM NR 6

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i uzyskał co najmniej 90 punktów z Egzaminu Ósmoklasisty. Nauka w Technikum trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Technikum nr 6 realizuje kształcenie w zawodach:

 • Technik pojazdów samochodowych;
 • Technik mechanik;
 • Technik transportu drogowego (NOWOŚĆ);
 • Technik usług fryzjerskich (z elementami kosmetologii).

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

klasa z rozszerzoną ofertą nauczania matematyki  
Przedmioty rozszerzonePrzedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji
matematyka  język polski
matematyka
informatyka
edukacja dla bezpieczeństwa

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodowej,
 • zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz części zamienne,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • zakładach diagnostyki samochodowej,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

Możesz także założyć i prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.


TECHNIK MECHANIK

klasa z rozszerzoną ofertą nauczania geografii  
Przedmioty rozszerzonePrzedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji
geografia  język polski
matematyka
informatyka
edukacja dla bezpieczeństwa

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.


TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

klasa z rozszerzoną ofertą nauczania geografii  
Przedmioty rozszerzonePrzedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji
geografia  język polski
matematyka
informatyka
edukacja dla bezpieczeństwa

Technik transportu drogowego to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy.

Technicy transportu drogowego zajmują się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonują prace związaną z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzą dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. 

Technik transportu drogowego posiada również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminów państwowych może uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B, C oraz C+E.

Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwenta w zawodzie technik transportu drogowego są

 • serwisy samochodowe,
 • zakłady przeprowadzające naprawy podzespołów i zespołów jak i całych pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwa organizujące spedycję samochodową,
 • firmy organizujące przewóz pasażerów,
 • hurtownie i sklepy zajmujące się dystrybucja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w środkach transportu drogowego.

Absolwenci, którzy uzyskają uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C oraz C+E mogą być zatrudnieni przez przewoźników samochodowych jako kierowcy.

Istnieje również możliwość samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

klasa z rozszerzoną ofertą nauczania języka angielskiego  
Przedmioty rozszerzonePrzedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji
język angielski  język polski
matematyka
informatyka
edukacja dla bezpieczeństwa

Ukończenie tego kierunku otwiera ci możliwość dalszego kształcenia w takich zawodach jak:

 • fryzjer,
 • kosmetolog,
 • wizażysta,
 • trycholog,
 • szeroko rozwijającej się branży beauty.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe zaś język obcy – to j. angielski.

Branżowa Szkoła I Stopnia realizuje kształcenie zawodowe

w zawodach:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Fryzjer

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.

Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych albo uzupełnić wykształcenie zawodowe na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.


MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nauka trwa 3 lata. W klasach 1 i 2 uczysz się trzy dni w tygodniu przedmiotów teoretycznych i ogólnych w szkole, dwa dni odbywasz zajęcia praktyczne.

W klasie 3 następuje zmiana: uczysz się dwa dni w szkole a trzy dni odbywasz zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy i w Centrum Kształcenia Zawodowego. Podpisując umowę w zakładach pracy stajesz się pracownikiem młodocianym i z tego tytułu pobierasz wynagrodzenie.

Aby ukończyć szkołę musisz przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą lub OKE. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz tytuł czeladnika w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Aby zostać uczniem tej klasy musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie, oraz umowę z pracodawcą, który przyjmuje Cię na praktykę.


FRYZJER

Nauka trwa 3 lata. W klasach 1 i 2 uczysz się trzy dni w tygodniu przedmiotów teoretycznych i ogólnych w szkole, dwa dni odbywasz zajęcia praktyczne. W klasie 3 następuje zmiana: uczysz się dwa dni w szkole a trzy dni odbywasz zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w salonach fryzjerskich, z którymi podpisujesz umowę. Ucząc się w szkole branżowej jesteś pracownikiem młodocianym i z tego tytułu pobierasz wynagrodzenie.

Absolwent szkoły w zawodzie fryzjer będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak strzyżenie włosów, projektowanie fryzu, nowoczesna koloryzacja, zabiegi pielęgnacyjne, usługi barberskie.

Aby ukończyć szkołę musisz przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą lub OKE. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi:

 • prowadzenie działalności gospodarczej;
 • zatrudnienie w salonach fryzjerskich ale także miejscach, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów czyli teatry, plany zdjęciowe, telewizja, studia fotograficzne.

Dlaczego nasza szkoła to Twoja dobra przyszłość?

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość dalszego kształcenia, pracy w systemie samozatrudnienia, a w razie potrzeby szybkiego przekwalifikowania się i dostosowania do potrzeb rynku pracy. Dajemy Ci możliwość rozwijania Twoich zainteresowań i pasji.

 • Potrzebujesz więcej informacji ?

Znajdziesz je tutaj:

www.zstztarnow.pl

– ul. Piłsudskiego 19, 33-100 Tarnów

– tel. 14 655 97 11, 14 655 97 12

Lub skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy (tutaj)

DOŁĄCZ DO NAS! Dobry zawód jest Twoim sukcesem!

ZAPRASZAMY!


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!