• Terminy rekrutacji 2024/2025

  Terminy rekrutacji 2024/2025

  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie na rok szkolny 2024/2025 Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 1 Złożenie wniosku, podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy pierwszej od 13 maja do 4 lipca 2024 r. od 17 lipca do 24 lipca 2024 r. 2 Wydanie przez szkołę…

  Read more


 • PROFILE KLAS OFERTA EDUKACYJNA 2024-2025

  PROFILE KLAS OFERTA EDUKACYJNA 2024-2025

  TECHNIKUM NR 6 Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej. Nauka w Technikum trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Technikum nr 6 realizuje kształcenie w zawodach: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Przedmioty rozszerzone Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji Język angielski język polski matematyka informatyka edukacja dla…

  Read more


 • SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

  SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

  DO KLAS PIERWSZYCH NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025 Działając na podstawie: ustalam: par.1 Nabór prowadzony będzie do następujących typów szkół i kierunków kształcenia: par. 2 Rekrutację do klas pierwszych wszystkich typów szkół przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, ul. J. Piłsudskiego 19. Par. 3 O przyjęciu…

  Read more


 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/24

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/24

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

  Read more


 • Rekrutacja 2023

  Rekrutacja 2023

  Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie na rok szkolny 2023/2024

  Read more


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!