PROFILE KLAS OFERTA EDUKACYJNA 2024-2025


TECHNIKUM NR 6

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej. Nauka w Technikum trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Technikum nr 6 realizuje kształcenie w zawodach:

 • Technik pojazdów samochodowych;
 • Technik usług fryzjerskich (z elementami kosmetologii)
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Przedmioty rozszerzonePrzedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji
Język angielski
język polski matematyka informatyka edukacja dla bezpieczeństwa

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodowej,
 • zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz części zamienne,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • zakładach diagnostyki samochodowej,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

Możesz także założyć i prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Przedmioty rozszerzonePrzedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji
język angielski
język polski matematyka informatyka edukacja dla bezpieczeństwa

Ukończenie tego kierunku otwiera ci możliwość dalszego kształcenia w takich zawodach jak:

 • fryzjer,
 • kosmetolog,
 • wizażysta,
 • trycholog,
 • szeroko rozwijającej się branży beauty.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4NR

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe zaś język obcy – to j. angielski.

Branżowa Szkoła I Stopnia realizuje kształcenie zawodowe w zawodach:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Fryzjer

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.

Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych albo uzupełnić wykształcenie zawodowe na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nauka trwa 3 lata. W klasach 1 i 2 uczysz się trzy dni w tygodniu przedmiotów teoretycznych i ogólnych w szkole, dwa dni odbywasz zajęcia praktyczne.

W klasie 3 następuje zmiana: uczysz się dwa dni w szkole a trzy dni odbywasz zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy i w Centrum Kształcenia Zawodowego. Podpisując umowę w zakładach pracy stajesz się pracownikiem młodocianym i z tego tytułu pobierasz wynagrodzenie.

Aby ukończyć szkołę musisz przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą lub OKE. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz tytuł czeladnika w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Aby zostać uczniem tej klasy musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie, oraz umowę z pracodawcą, który przyjmuje Cię na praktykę.

FRYZJER

Nauka trwa 3 lata. W klasach 1 i 2 uczysz się trzy dni w tygodniu przedmiotów teoretycznych i ogólnych w szkole, dwa dni odbywasz zajęcia praktyczne. W klasie 3 następuje zmiana: uczysz się dwa dni w szkole a trzy dni odbywasz zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w salonach fryzjerskich, z którymi podpisujesz umowę. Ucząc się w szkole branżowej jesteś pracownikiem młodocianym i z tego tytułu pobierasz wynagrodzenie.

Absolwent szkoły w zawodzie fryzjer będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak strzyżenie włosów, projektowanie fryzu, nowoczesna koloryzacja, zabiegi pielęgnacyjne, usługi barberskie.

Aby ukończyć szkołę musisz przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą lub OKE. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi:

 • prowadzenie działalności gospodarczej;
 • zatrudnienie w salonach fryzjerskich ale także miejscach, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów czyli teatry, plany zdjęciowe, telewizja, studia fotograficzne.

Dlaczego nasza szkoła to Twoja dobra przyszłość?

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość dalszego kształcenia, pracy w systemie samozatrudnienia, a w razie potrzeby szybkiego przekwalifikowania się i dostosowania do potrzeb rynku pracy. Dajemy Ci możliwość rozwijania Twoich zainteresowań i pasji.

 • Potrzebujesz więcej informacji ?

Znajdziesz je tutaj:


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!