WYKAZ DOKUMENTÓW


Załącznik nr 4

do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024

z dnia 26 lutego 2024 roku

WYKAZ DOKUMENTÓW

związanych z stosowaniem

STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

L.p.Dokument

1
Zarządzenie Dyrektora nr 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH oraz POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
2STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
3POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie wraz z dokumentami pn.: Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka Symptomy krzywdzenia dziecka Zasady bezpiecznych relacji pracownika z dzieckiem Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi Karta interwencji Notatka służbowa Wniosek o wgląd w sytuację dziecka Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa Zasady ochrony wizerunku dziecka Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci oraz utrwalonymi w innej formie Ankieta monitorująca Sprawozdanie z monitoringu
4WYKAZ OSÓB odpowiedzialnych za różne aspekty realizowania w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

5
WYKAZ DOKUMENTÓW związanych z stosowaniem STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
6OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH oraz POLITYKĄ OCHRONY MAŁOLETNICH obowiązującymi w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
7Wzór grafiki oraz wersji skróconej dla młodzieży Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!