Statut szkoły i inne dokumenty


Statut Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

Program dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły

Szkolny program wychowania

Plan nadzoru szkoły

Regulamin korzystania z E-Wywiadówki II

Procedury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Regulamin zdalnego nauczania


PAGE TOP