Standardy Ochrony Małoletnich

OCHRONA PRZED KRZYWDZENIEM
DZIECI I MŁODZIEŻY
w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

Drodzy Uczniowie,

W naszej szkole obowiązują STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – są to regulacje wewnątrzszkolne, których celem jest zapewnienie Wam ochrony przed krzywdzeniem. W Standardach znajdziecie informacje na temat m.in.:

 • zachowań, które w naszej szkole są nieakceptowalne zarówno wśród uczniów jak i na linii nauczyciel-uczeń,
 • reakcji Szkoły, gdy pojawią się ww zachowania nieakceptowalne,
 • reakcji Szkoły, gdy pracownik placówki poweźmie informację, że któryś z uczniów jest krzywdzony poza Szkołą

Poniżej zamieszczamy:

 • wypis z POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH, która jest częścią STANDARDÓWY OCHRONY MAŁOLETNICH zwierającej zachowania akceptowalne i nieakceptowalne w naszej Szkole
 • sposoby postępowania w przypadku doznania aktów krzywdzenia
 • kontakt do instytucji pozaszkolnych, z których można skorzystać, gdy potrzebna jest pomoc, konsultacja w sprawach związanych z przemocą

Wypis z POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH

W naszej szkole nie ma zgody na przemoc! Ani fizyczną, ani psychiczną, ani słowną ani cyberprzemoc! Każdy z nas rozumie, że różnimy się od siebie. Szanujemy się i akceptujemy.

Uczniu pamiętaj, że przemoc to:


bicie, kopanie, popychanie, szarpanie, plucie, podcinanie, zamykanie (w toalecie, w szatni, w przebieralni, w sali), niszczenie rzeczy, przezywanie, ośmieszanie, wyśmiewanie, obrażanie, grożenie, szantażowanie, obmawianie, plotkowanie, namawianie się przeciwko innym, wrogie/obraźliwe gesty, wrogie/obraźliwe miny, wykluczenie (izolowanie) z grupy, manipulowanie relacjami, robienie zdjęć, nagrywanie Cię bez Twojej zgody, udostępnianie innym nagrań i zdjęć Twojej osoby bez Twojej zgody, nakłanianie do pokazywania miejsc intymnych, dotykanie miejsc intymnych, zachęcanie do dotykania miejsc intymnych innych osób, podglądanie, gdy się przebierasz

I takie zachowania w naszej szkole są zabronione!

ZACHOWANIA POZYTYWNE
W komunikacji z kolegami/koleżankami zachowuj szacunek, nie przerywaj innym, gdy się wypowiadają. Słuchaj innych, gdy mówią. Pamiętaj, że każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, myśli i przekonań – jeśli nie naruszają one dobra osobistego innych osób. Pamiętaj, że żarty, które nie bawią drugiej osoby, nie są żartami. Natychmiast przerywaj taką zabawę słowną. Stosuj słowo „NIE”, jeśli dana forma interakcji Ci nie odpowiada. Jeśli pojawi się konflikt/problem między Tobą a kolegą/koleżanką, spróbuj go rozwiązać samodzielnie: Wycisz się, uspokój, zatrzymaj niepotrzebną kłótnię, zanim stracisz nad sobą kontrolę, a konflikt się tylko pogorszy. Powiedz co według Ciebie jest problemem, co jest przyczyną nieporozumienia, czego oczekujesz. Słuchaj co mówi druga osoba, jakie są jej odczucia, czego ona oczekuje i podsumuj, to co usłyszałeś/usłyszałaś. Upewnij się, że Twój rozmówca powiedział wszystko odnośnie swoich odczuć. Wymyślcie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla Was obojga. Jeśli nie uda się rozwiązać konfliktu – pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się o pomoc do wychowawcy, innego nauczyciela, specjalisty. Szanuj przestrzeń intymną swoich kolegów i koleżanek. Jeśli chcesz pożyczyć jakąś rzecz od kolegi/koleżanki – zapytaj. Szanuj prawo innych do prywatności, nie przeglądaj rzeczy, telefonu, tabletu, komputera innych osób. Unikaj wchodzenia w sytuacje, które mogą mieć dla Ciebie i innych negatywne konsekwencje.
ZACHOWANIA NEGATYWNE
Nie wolno Ci krzyczeć na koleżanki, kolegów, lekceważyć, obrażać, wyśmiewać, wykluczać z grupy. Nie wolno Ci używać języka nienawiści ani hejtu. Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać ani w inny sposób naruszać nietykalność fizyczną koleżanki/kolegi ani używać jakiejkolwiek przemocy fizycznej. Nie wolno Ci nagrywać ani rozpowszechniać wizerunku kolegi/koleżanki bez ich jego/jej wyraźnej zgody. Nie wolno Ci wyrażać negatywnych, prześmiewczych komentarzy na temat zachowania, pracy, wyglądu kolegów/koleżanek. Nie wolno Ci pożyczać rzeczy innych bez ich zgody. Nie wolno Ci zabierać, ukrywać rzeczy innych osób. Nie wolno Ci spożywać alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji ani zachęcać do ich spożycia kolegów/koleżanek. Jeżeli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań, sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o tym wychowawcę, innego nauczyciela lub specjalistę.

Pamiętaj, że:

 • w relacjach z dorosłymi ww zachowania również nie powinny mieć miejsca
 • warto rozmawiać z innymi, o zachowaniach, które Cię niepokoją lub są dla Ciebie niekomfortowe
 • jeśli jakaś zabawa/propozycja Ci się nie podoba, masz prawo powiedzieć „nie”
 • gdy mówisz „nie, to znaczy „nie”
 • Twoje ciało należy do Ciebie
 • intymne części ciała są szczególnie chronione
 • jeśli potrzebujesz pomocy, to alarmuj inne osoby

Pamiętaj także o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu:

 1. Chroń siebie i swoje dane online – nie podawaj innym loginów i haseł, korzystaj z oprogramowania antywirusowego, unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail, zadbaj o ustawienia bezpieczeństwa na portalach społecznościowych, na których jesteś, stosuj trudne do odgadnięcia hasła.
 2. Nie zapominaj, że w Internecie nie ma nic za darmo. Za to, co pobieramy płacimy w różny sposób: czasem pieniędzmi, a czasem własnymi danymi, zgodą na oglądanie reklam lub też nieświadomym ściągnięciem szkodliwego oprogramowania, które może przejąć kontrolę nad naszym urządzeniem.
 3. Pamiętaj, że Internet nie zapomina. Z rozwagą zamieszczaj zdjęcia (własne i innych) na portalach społecznościowych, bądź też rozważna/y, gdy w inny sposób udostępniasz je znajomym. Zanim wyślesz komuś zdjęcie, na którym nie jesteś całkowicie ubrany/a lub, które w inny sposób może cię kompromitować, zastanów się, czy jesteś na 100% pewny/a, że nie utracisz nad nim kontroli. Gdy udostępniasz cudze zdjęcia – pytaj o zgodę!
 4. Poznając nowych znajomych online, bądź nieufny/a. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje. Nawet jeśli widzisz ją na wideo czacie – nie wiesz, czy wszystko, co ci mówi jest prawdą.
 5. Nigdy nie wyśmiewaj, nie poniżaj, nie zastraszaj nikogo online! A jeśli dzieje się tak w gronie twoich znajomych – masz obowiązek powiedzieć o tym dorosłemu, któremu ufasz!
 6. Jeśli w sieci spotka Cię jakaś przykrość lub ktoś będzie na tobie wymuszał zachowania, na które nie masz ochoty, domagał się pieniędzy itp. musisz poprosić o pomoc kogoś dorosłego – rodziców, pedagoga lub psychologa w szkole. Możesz też zadzwonić na anonimowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod numer: 116 111. Tam na pewno znajdziesz pomoc.
 7. Jeśli trafisz w Internecie na treści, które uznasz za podejrzane – informuj o tym natychmiast zaufanego dorosłego. Unikaj stron z treściami, budzącymi u ciebie silne emocje. Pamiętaj, że zawsze może poinformować administratora strony, że takie treści znajdują się na tej stronie. Możesz to zrobić wykorzystując dane kontaktowe, a w wielu serwisach znajduje się przycisk zgłoszenia nadużycia, nieadekwatnych treści, np. przemocowych.
 8. Nie ściągaj prac domowych z Internetu. To jest plagiat, a więc kradzież – czyli przestępstwo, a do tego zachowanie nieuczciwe. Podobnie – nie ściągaj filmów, muzyki itp. z nielegalnych źródeł. To jest ścigane prawem przestępstwo, a robiąc tak stajesz się złodziejem!
 9. Wykorzystując w swoich pracach domowych, referatach, prezentacjach itp. materiały znalezione w Internecie, zawsze podaj imię i nazwisko cytowanego autora oraz link do miejsca, z którego te materiały pobrałeś.
 10. Staraj się mieć dużo innych aktywności, poza obecnością online. Uprawiaj sport, czytaj książki, spotykaj się w wolnym czasie z przyjaciółmi, opiekuj się zwierzętami. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uzależnieniem od sieci.

Sposoby postępowania w przypadku doznania aktów krzywdzenia:

W przypadku gdy:

 1. doświadczyłeś krzywdzenia ze strony innego ucznia/innych uczniów lub byłeś świadkiem zachowania przemocowego, poinformuj o tym: wychowawcę, nauczyciela psychologa szkolnego, pedagoga lub Dyrektora. Twoje zgłoszenie nigdy nie zostanie zlekceważone, nie będziemy Cię oceniać. Zareagujemy niezwłocznie. Podejmiemy działania, aby:
 1. zapewnić Ci bezpieczeństwo i innym osobom doznającym przemocy
 2. zapewnić Ci wsparcie
 3. wyjaśnić sytuację
 4. ustalić dalszą ścieżkę postępowania
 5. wyciągnąć konsekwencje wobec osoby/osób stosującej/cych przemoc zgodnie ze Statutem Szkoły i przepisami prawa
 6. zapewnić, by szkoła była miejsce wolnym od przemocy i agresji
 1. doświadczyłeś krzywdzenia ze strony dorosłego, również rodzica, opiekuna, lub byłeś świadkiem przemocy, poinformuj o tym: inną osobę niż ta, która stosowała przemoc – wychowawcę, nauczyciela, psychologa szkolnego, pedagoga lub Dyrektora. Osoba, do której trafi zgłoszenie podejmie działania:
 1. przewidziane w POLITYCE OCHRONY MAŁOLETNICH, które zapewnią Ci i innym bezpieczeństwo oraz zapobiegną dalszym niedozwolonym zachowaniom
 2. przewidziane przepisami prawa jak:
 • powiadomienie Sądu
 • powiadomienie Prokuratury i/lub Policji
 • powiadomienie ośrodka pomocy społecznej
 • Pamiętaj, że jesteś chroniony prawnie przed czynami niedozwolonymi osób powyżej 17-ego roku życia. Każda osoba, która podejmie się czynności niedozwolonych zostanie ukarana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Pamiętaj, że w przypadku, gdy nie jesteś pewna/y czy dane zachowanie jest przemocą (także dotyczy przemocy w internecie), jest zachowaniem niedozwolonym zawsze możesz podejść do psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego lub pedagoga specjalnego, których gabinety znajdują się na parterze budynku, gdzie uzyskasz pomoc, wyjaśnienie, ustalicie dalsze działania.
 • Ważne jest, abyś zwrócił/zwróciła się do kogoś o pomoc, gdyż wtedy szybciej problem, który się pojawia, można rozwiązać! Sam problemu nie rozwiążesz! Nie zawsze wychowawca, nauczyciel czy inny pracownik szkoły jest w stanie zauważyć, że w Twoim otoczeniu dzieje się coś niedobrego.

Poniżej znajdziesz wykaz numerów telefonów,

pod którymi również znajdziesz wsparcie:


116 111 – dostępny 24h/7 dni w tygodniu – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
116 123 – Niebieska Linia dla każdego w kryzysie emocjonalnym
800 120 002 – dostępny 24h/7 dni w tygodniu – Ogólnopolskie Pogotowie Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
22 668 70 00 – poradnia telefoniczna dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem 7 dni w tygodniu w godz. 12:00 – 18:00
800 120 148 – Anonimowa policyjna linia specjalna
22 594 91 00 – Antydepresyjny telefon i Forum przeciw depresji
22 484 88 01 – Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA
22 484 88 04 Telefon zaufania młodych (do 25 r. ż.)
112 – umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego
niebieskalinia@niebieskalinia.info


 • Zarządzenie Dyrektora

  Zarządzenie Dyrektora

  Category :

  Zarządzenie Dyrektora nr 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH oraz POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

  Read more


 • Standardy Ochrony Małoletnich w ZSTZ w Tarnowie

  Standardy Ochrony Małoletnich w ZSTZ w Tarnowie

  Category :

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie Lp. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH Wskaźniki 1. Bezpieczne relacje między pracownikami a małoletnimi i samymi małoletnimi Szkoła ustanowiła i wprowadziła w życie POLITYKĘ OCHRONY MAŁOLETNICHOkreślone zostały zasady bezpiecznych relacji wszystkich pracowników jednostki z…

  Read more


 • POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH

  POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH

  Category :

  POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku

  Read more


 • WYKAZ OSÓB

  WYKAZ OSÓB

  Category :

  STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku

  Read more


 • WYKAZ DOKUMENTÓW

  WYKAZ DOKUMENTÓW

  Category :

  WYKAZ DOKUMENTÓW związanych z stosowaniem STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku

  Read more


 • OŚWIADCZENIE

  OŚWIADCZENIE

  Category :

  OŚWIADCZENIE Załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku

  Read more


Rekrutacja

OCHRONA PRZED KRZYWDZENIEMDZIECI I MŁODZIEŻYw Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie Drodzy Uczniowie, W naszej szkole obowiązują STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – są to regulacje wewnątrzszkolne, których celem jest zapewnienie Wam ochrony przed krzywdzeniem. W Standardach znajdziecie informacje na temat m.in.: Poniżej zamieszczamy: Wypis z POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH W naszej szkole nie ma zgody na przemoc! Ani…

PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!