• Wykaz podręczników na rok szkolny 2024/2025

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2024/2025

  Zapoznaj się z wykazem podręczników na rok szkolny 2024/2025

  Read more


 • Trwa Dzień Otwarty ZST-Z

  Trwa Dzień Otwarty ZST-Z

  Dzisiaj (28.05.2024) odbywa się w naszej szkole Dzień Otwarty. Przygotowaliśmy wiele atrakcji. Poniżej kilka zdjęć stoisk, które prezentują ofertę zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych oraz szerokie zainteresowania i pasje naszych uczniów.

  Read more


 • Terminy rekrutacji 2024/2025

  Terminy rekrutacji 2024/2025

  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie na rok szkolny 2024/2025 Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 1 Złożenie wniosku, podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy pierwszej od 13 maja do 4 lipca 2024 r. od 17 lipca do 24 lipca 2024 r. 2 Wydanie przez szkołę…

  Read more


 • PROFILE KLAS OFERTA EDUKACYJNA 2024-2025

  PROFILE KLAS OFERTA EDUKACYJNA 2024-2025

  TECHNIKUM NR 6 Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej. Nauka w Technikum trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Technikum nr 6 realizuje kształcenie w zawodach: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Przedmioty rozszerzone Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji Język angielski język polski matematyka informatyka edukacja dla…

  Read more


 • SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

  SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

  DO KLAS PIERWSZYCH NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025 Działając na podstawie: ustalam: par.1 Nabór prowadzony będzie do następujących typów szkół i kierunków kształcenia: par. 2 Rekrutację do klas pierwszych wszystkich typów szkół przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, ul. J. Piłsudskiego 19. Par. 3 O przyjęciu…

  Read more


 • OŚWIADCZENIE

  OŚWIADCZENIE

  OŚWIADCZENIE Załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku

  Read more


 • WYKAZ DOKUMENTÓW

  WYKAZ DOKUMENTÓW

  WYKAZ DOKUMENTÓW związanych z stosowaniem STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku

  Read more


 • WYKAZ OSÓB

  WYKAZ OSÓB

  STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku

  Read more


 • POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH

  POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH

  POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku

  Read more


 • Standardy Ochrony Małoletnich w ZSTZ w Tarnowie

  Standardy Ochrony Małoletnich w ZSTZ w Tarnowie

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie Lp. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH Wskaźniki 1. Bezpieczne relacje między pracownikami a małoletnimi i samymi małoletnimi Szkoła ustanowiła i wprowadziła w życie POLITYKĘ OCHRONY MAŁOLETNICHOkreślone zostały zasady bezpiecznych relacji wszystkich pracowników jednostki z…

  Read more


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!